top of page

תיירות נגישה 
Accesible Tourism

תיירות נגישה

אני מאוד אוהבת לטייל. במסגרת מסעותיי הרבים בארץ ובחו"ל נתקלתי לא פעם באתגרים ובמכשולים כאשר מסלול הטיול לא היה נגיש. בעקבות ניסיוני הרב בטיולים מונגשים ומאחר וחשוב לי לחלוק את המידע הזה עם אנשים נוספים הזקוקים לכך, לקחתי על עצמי את המשימה לסייע לאנשים עם מוגבלויות שונות לתכנן ולמצוא את הטיולים המתאימים להם, כך שהטיול יהיה מוצלח מתחילתו ועד סופו.

מטיילים עם מוגבלויות נתקלים במכשולים שונים בבחירת מסלול הטיול הנבחר על ידם. החברות המארגנות טיולים לא מעריכות נכונה את הערך הכלכלי של הנגשה לתיירים עם מוגבלויות. בנוסף לנוסעים עם מוגבלויות יש אוכלוסייה גדולה מאד הזקוקה להתאמות במהלך טיולים, כמו מטיילים מבוגרים, משפחות עם עגלות ילדים, משפחות של נוסעים עם מוגבלות ועוד. למרות זאת אין השקעה מספקת בהנגשת אתרי תיירות בעולם בכלל ובארץ בפרט.

הקשיים רבים הן בטיולים בארץ והן במסעות לחו"ל.

דוגמאות לאתגרים אפשריים בטיול:

  • האם יש רכב עם מעלון כדי להסיע בעלי מוגבלויות לאתר הנבחר?

  • האם האתר נגיש למטיילים עם מוגבלויות שונות?

  • האם המלון נותן מענה לצרכי הנגישות השונים הן בחדרים והן בשטחים הציבוריים?

  • האם מדריך הטיולים מוכשר ללוות קבוצת מטיילים עם מוגבלויות או לשלב מטייל יחיד עם מגבלה?

  • כיצד אפשר להתגבר על טיסה ארוכה כאשר תא השירותים במטוס אינו נגיש?

  • כיצד מתאמים סיוע לעליה לרכבת בתחנה שאינה מותאמת לכיסאות גלגלים?

  • כיצד נוסע בכיסא גלגלים יכול לעלות על אנייה כאשר היא אינה עוגנת בצמוד לחוף?

אז מה אני מציעה לכם?

אני מציעה לסייע לנוסעים עם מוגבלויות שונות בתכנון טיולים מותאמים ולשתף אותם בניסיוני האישי ובמענים שמצאתי במסעותיי הרבים. המטרה שלי: שכל אחד/אחת יוכלו לטייל כאוות נפשם וליהנות לכל אורך הטיול!

bottom of page